ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Vliegas, arseenhoudend. Geformd wanneer arseen en metaaloxide deeltjes verdreven worden gedurende de verbranding en omzetting van koper concentraten en materiaal bij de productie van koper anodes. behoort tot ZZS arseen en arseenverbindingen