ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een mengolie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en stikstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), mengolie, rijk aan waterstof en stikstof, Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten