ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Gassen (aardolie), toevoer aminesysteeM Het toevoergas naar het aminesysteem voor de verwijdering van waterstofsulfide. Bestaat uit waterstof. Kan ook koolmonoxide, kooldioxide, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5, bevatten. Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten