ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Destillaten (aardolie), lichte thermisch gekraakte, gedebutaniseerde aromatische, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend benzeen. Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt behoort tot ZZS aardoliederivaten