ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe combinatie die wordt verkregen door ruwe destillatie en katalytisch kraken. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, stikstof, koolmonoxide en paraffine- en olefine-koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Gassen (aardolie), ruwe destillatie en katalytisch kraken Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten