ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 230°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), totaalfractie gereformde behoort tot ZZS aardoliederivaten