ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90°C tot 230°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), zware katalytisch gereformde behoort tot ZZS aardoliederivaten