ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Benzine, dampterugwinning, Een complexe verzameling koolwaterstoffen door afkoeling afgescheiden van de gassen uit dampterugwinningssystemen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 196°C. Nafta met laag kookpunt behoort tot ZZS aardoliederivaten