ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van de butaanstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C3 tot en met C4. Gassen (aardolie), topproducten butaansplitter, Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten