ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door het onderwerpen van katalytisch gekraakte nafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 210°C. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte, stankvrij gemaakt behoort tot ZZS aardoliederivaten