ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen gevormd door destillatie van producten van de katalytische reforming van C6-8-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen C1 tot en met C5, en waterstof. Gassen (aardolie), C6-8-katalytische reformer, Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten