ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de chemische reforming van naftenen tot aromaten. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C4. Gassen (aardolie), platformingproducten afscheideruitstoot, Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten