ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de behandeling van een zwaar naftaoplosmiddel-aardolieextract met bleekaarde. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C6 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 80°C tot 180°C. Extracten (aardolie), zware naftaoplosmiddeL met klei behandeld Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten