ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door extractie van de aromaten uit een licht naftenisch destillaat met een viscositeit van 16cSt bij 40°C. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C14 tot en met C29, met een kooktraject van ongeveer 250°C tot 425°C. koolwaterstoffen C14-19-, solvent-geëxtraheerde lichte naftenische behoort tot ZZS aardoliederivaten