ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de katalytische reforming van direct door fractionering verkregen nafta en de fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C4. Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta, katalytische reformer, stabilisator-topproducten Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten