ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie van een paraffinehoudend licht destillaat en wordt behandeld met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C40 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 1°CSt bij 40°C. Extracten (aardolie), paraffinehoudend licht destillaat solvent-, waterstofontzwaveld behoort tot ZZS aardoliederivaten