ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat, afkomstig uit het thermisch kraken bij hoge temperatuur van zware oliefracties, aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten. Bestaat voornamelijk uit aromaten olefinen en verzadigde koolwaterstoffen en heeft een kooktraject van ongeveer 20°C tot 100°C. Nafta (aardolie), lichte thermisch gekraakte, stankvrij gemaakt, Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt behoort tot ZZS aardoliederivaten