ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Aardgascondensaten (aardolie), Een complexe verzameling koolwaterstoffen in een oppervlakteseparator door middel van retrograde condensatie als vloeistof afgescheiden van aardgas. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot C20. Vloeibaar bij atmosferische temperatuur en druk. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten