ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C16, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 290°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), met zuur behandelde lichte fractie behoort tot ZZS aardoliederivaten