ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Benzine, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die voornamelijk is samengesteld uit paraffinen cycloparaffinen aromaat- en olefine-koolwaterstoffen overwegend groter dan C3 en met een kooktraject van 30°C tot 260°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten