ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 30°C tot 220°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid aromatische en vertakte koolwaterstoffen. Deze stroom kan 10 of meer volumeprocent benzeen bevatten. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), katalytisch gereformde behoort tot ZZS aardoliederivaten