ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een katalytisch geïsomeriseerde benzine. Bestaat voornamelijk uit hexaanisomeren met een kooktraject van ongeveer 60°C tot 66°C. Gemodificeerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), isomerisatie-, C6-fractie behoort tot ZZS aardoliederivaten