ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een wervelbedverkookser. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C15, met een kooktraject van ongeveer 43°C tot 250°C. Nafta (aardolie), totaalfractie verkookser, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten