ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door het stankvrij maken van een vloeibaar petroleumgasmengsel om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C3 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer - 40°C tot 80°C. Petroleumgas, Petroleumgassen vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt behoort tot ZZS aardoliederivaten