ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door katalytische isomerisatie van onvertakte paraffine-koolwaterstoffen C4 tot en met C6. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen als isobutaan isopentaan 2,2-dimethylbutaan 2-methylpentaan en 3-methylpentaan. Gemodificeerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), isomerisatie- behoort tot ZZS aardoliederivaten