ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de atmosferische destillatie van een butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C3 tot en met C4. Gassen (aardolie), topproducten van isobutaanverwijdering-toren Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten