ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe combinatie die wordt verkregen door de waterstofontzwaveling van direct door fractionering verkregen nafta . Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Raffinaderijgas, Restgas (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta, waterstofontzwavelaar behoort tot ZZS aardoliederivaten