ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe combinatie die wordt verkregen door de ontzwaveling van gasoliën met diethanolamine. Bestaat voornamelijk uit waterstofsulfide, waterstof en alifatische koolwaterstoffen C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), gasolie, uitstoot diethanolamine-gaswasser, Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten