ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Afgassen gevormd in de benzeeninstallatie. Bestaat hoofdzakelijk uit waterstof. Kan ook koolmonoxide en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6, inclusief benzeen bevatten. Gassen (aardolie), uitstoot benzeeninstallatie, waterstofontzwavelaar, Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten