ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door afscheiding uit de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 125°C, benzeen en tolueen. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C5-11-, rijk aan niet-aromaten lichte fractie uit reforming behoort tot ZZS aardoliederivaten