berylliumoxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Berylliumoxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
berylliumoxide
Engelse naam
beryllium oxide
CAS-nummer
1304-56-9
EG-nummer
215-133-1
Molecuulformule
BeO
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van berylliumoxide
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS beryllium en berylliumverbindingen
berylliumverbindingen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
berylliumoxide
(1304-56-9)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam op ZZS berylliumoxide
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
berylliumoxide
(1304-56-9)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm berylliumoxide
(1304-56-9)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,02 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,00020 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

als beryllium

2:

als beryllium

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 13:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
berylliumoxide
(1304-56-9)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam CMR berylliumoxide
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten