ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Extractieresiduen (kool), benzolfractie alkalisch zuurextract, Het herdestillaat dat afkomstig is uit het destillaat, ontdaan van teerzuren en teerbasen uit bitumineuze hoge-temperatuur-koolteer en dat een kooktraject heeft van ongeveer 90°C tot 160°C. Bestaat voornamelijk uit benzeen tolueen en xylenen. Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie behoort tot ZZS steenkoolderivaten