ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Extract-oliën (kool), naftaleenoliën Het waterige extract dat wordt verkregen door wassen met zuur van alkalisch gewassen naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van uiteenlopende aromatische stikstofbasen met inbegrip van pyridine, chinoline en alkylderivaten daarvan. zuur extract behoort tot ZZS steenkoolderivaten