ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)] behoort tot ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen