ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Extractieresiduen (kool), teerolie, alkalische, naftaleendestillatieresiduen Het residu dat wordt verkregen uit chemische olie die is geëxtraheerd na verwijdering van naftaleen door destillatie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen met twee tot vier gecondenseerde ringen en aromatische stikstofbasen. Naftaleenolie, extractieresidu behoort tot ZZS steenkoolderivaten