ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

De vluchtige organische vloeistof die wordt geëxtraheerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij hoge temperatuur (hoger dan 700 °C). Bestaat voornamelijk uit benzeen tolueen en xylenen. Kan kleinere hoeveelheden andere koolwaterstoffen bevatten. Lichte olie (kool), cokesoven Ruwe benzol behoort tot ZZS steenkoolderivaten