ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een olie die is gedestilleerd uit bruinkoolteer. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en één- tot drie-rings aromatische koolwaterstoffen de alkylderivaten daarvan heteroaromaten en één- en twee-rings fenolen met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 360°C. teer, bruinkool behoort tot ZZS steenkoolderivaten