ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen bij het alkalisch wassen van naftaleenolie om fenolverbindingen (teerzuren) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen. Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch Naftaleenolie, extractieresidu behoort tot ZZS steenkoolderivaten