berylliumnitraat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 2:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Berylliumnitraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
berylliumnitraat
Engelse naam
beryllium nitrate
CAS-nummer
13597-99-4
UN-nummer
2464
EG-nummer
237-062-5
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS beryllium en berylliumverbindingen
berylliumverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 2:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
berylliumverbindingen berylliumnitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen
Specifieke naam op ZZS berylliumverbindingen berylliumverbindingen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
30-05-2016
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
berylliumverbindingen berylliumnitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat, en met uitzondering van de in bijlage VI van de CLP verordening (EG 1272/2008) met name genoemde verbindingen

2:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 2:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm berylliumverbindingen berylliumnitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,02 µg/m3 0,02 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

als Be

2:

als Be

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 2:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
berylliumverbindingen berylliumverbindingen berylliumnitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen
UN-nummer 1566
1566
2464
Benaming en beschrijving 3.1.2 BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMNITRAAT
Klasse 2.2 6.1 6.1 5.1
Classificatiecode 2.2 T5
T5
OT2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 5.1+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 514 274 514
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
5 kg
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH SGAH
SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV24 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 56

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 2464 Berylliumnitraat is een stof van klasse 5.1.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 2464 Berylliumnitraat is een stof van klasse 5.1.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 2:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
berylliumverbindingen berylliumnitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen
Specifieke naam CMR berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat, en met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat, en met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008 Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30. REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat, en met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde verbindingen.

2:

Berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat