berylliumnitraat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Berylliumnitraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
berylliumnitraat
Engelse naam
beryllium nitrate
CAS-nummer
13597-99-4
UN-nummer
2464
EG-nummer
237-062-5
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS beryllium en berylliumverbindingen
berylliumverbindingen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
berylliumnitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam op ZZS berylliumverbindingen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 30-05-2016
Stofklassen voor luchtemissies
berylliumnitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat zelf niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm berylliumnitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,02 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,00020 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

als beryllium

2:

als beryllium

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
berylliumnitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
UN-nummer 2464
Benaming en beschrijving 3.1.2 BERYLLIUMNITRAAT
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 OT2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 5.1+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 56

Voetnoten

oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
berylliumnitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam CMR berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat, en met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten