beryllium nitraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

beryllium nitraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13597-99-4
EG-nummer
237-062-5
UN-nummer
2464

Engelse naam
beryllium nitrate
Molecuulformule
Be-N2-O6
SMILES
[Be++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS beryllium en berylliumverbindingen
berylliumverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
berylliumverbindingen beryllium nitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013
30-05-2016

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
berylliumverbindingen beryllium nitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
berylliumverbindingen beryllium nitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat
berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm berylliumverbindingen beryllium nitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,02 µg/m3
0,02 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,0006 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
berylliumverbindingen beryllium nitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam CMR
berylliumverbindingen met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat, tenzij elders in deze bijlage vermeld, catalogusnummer 004-002-00-2
berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat, en met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
berylliumverbindingen beryllium nitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam op SZW-lijst
berylliumverbindingen (met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat)
berylliumnitraat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
beryllium nitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam ECHA
Beryllium nitrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
berylliumverbindingen berylliumverbindingen beryllium nitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
UN-nummer 1566
1566
2464
Benaming en beschrijving 3.1.2 BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMNITRAAT
Klasse 2.2 6.1 6.1 5.1
Classificatiecode 2.2 T5
T5
OT2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 5.1+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 514 274 514
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
5 kg
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH SGAH
SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV24 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 56

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
berylliumverbindingen berylliumverbindingen beryllium nitraat
(13597-99-4)

(behoort tot berylliumverbindingen)
UN-nummer 1566
1566
2464
Benaming en beschrijving 3.1.2 BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMNITRAAT
GEVI-code 60 60 56
Stofindeling weg en spoor SNR SNR NR
Stofindeling water SNR SNR NR

Voetnoten