vanadiumpentoxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

vanadiumpentoxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1314-62-1
EG-nummer
215-239-8
UN-nummer
2862
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
divanadium pentaoxide
Synoniemen
vanadium pentoxide
divanadiumpentaoxide
Molecuulformule
O5-V2
SMILES
O=[V](=O)O[V](=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
vanadiumpentoxide
(1314-62-1)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
27-10-2020

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
vanadiumpentoxide - VERWIJDERD VAN LIJST
(1314-62-1)
Datum verwijdering
27-10-2020
Reden verwijdering
Plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
vanadiumpentoxide
(1314-62-1)
Stofklasse voor luchtemissies
sA.1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
vanadiumpentoxide
(1314-62-1)
Specifieke naam CMR
divanadiumpentaoxide; vanadiumpentaoxide
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
vanadiumpentoxide
(1314-62-1)
Specifieke naam op SZW-lijst
vanadiumpentoxide
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
vanadiumpentoxide
(1314-62-1)
Specifieke naam ECHA
divanadium pentaoxide|vanadium pentoxide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
vanadiumpentoxide
(1314-62-1)
UN-nummer 2862
Benaming en beschrijving 3.1.2 VANADIUMPENTOXIDE, niet omgesmolten
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 600
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
vanadiumpentoxide
(1314-62-1)
UN-nummer 2862
Benaming en beschrijving 3.1.2 VANADIUMPENTOXIDE, niet omgesmolten
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten