3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol, 14-(4-nonylfenoxy)-, vertakt Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 05/12/2023 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,6,9,12-Tetraoxatetradecaan-1-Ol, 14-(4-Nonylfenoxy)-, Vertakt

 
Stofgegevens
Stofnaam 3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol, 14-(4-nonylfenoxy)-, vertakt
Engelse naam 3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)-, branched
CAS-nummer 91648-64-5
EG-nummer 293-926-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
nonylfenolethoxylaten

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 05/12/2023 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam op ZZS nonylfenolethoxylaten; NPEs
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam op OSPAR nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII a) nonylfenol, b) nonylfenolethoxylaten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 46. nonylfenol en nonylfenolethoxylaten
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 46b. Nonylfenolethoxylaten (NPE)

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 05/12/2023 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nonylfenolethoxylaten (NPEs)
(9016-45-9)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 52 µg/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 05/12/2023 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten