2,4-diaminoanisoolsulfaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 2/9/2023 om: 3:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-Diaminoanisoolsulfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4-diaminoanisoolsulfaat
Stofafkorting
2,4-DAAS
Engelse naam
2,4-diaminoanisole sulphate
CAS-nummer
39156-41-7
EG-nummer
254-323-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
24DAoansSO4
SIKB-id
2905
Synoniem
2,4-diaminoanisolsulfaat
Molecuulformule
C7-H12-N2-O5-S
SMILES
OS(O)(=O)=O.COC1=C(N)C=C(N)C=C1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 2/9/2023 om: 3:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2,4-diaminoanisoolsulfaat (2,4-DAAS)
(39156-41-7)
Specifieke naam op ZZS 2,4-diaminoanisoolsulfaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2,4-diaminoanisoolsulfaat (2,4-DAAS)
(39156-41-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 2/9/2023 om: 3:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 2/9/2023 om: 3:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
2,4-diaminoanisoolsulfaat (2,4-DAAS)
(39156-41-7)
Specifieke naam CMR 2,4-diaminoanisool 4-methoxy-m-fenyleendiamine [1], 2,4-diaminoanisoolsulfaat [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
2,4-diaminoanisoolsulfaat (2,4-DAAS)
(39156-41-7)
Specifieke naam op SZW-lijst 2,4-diaminoanisoolsulfaat
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2023-30
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten