2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 1/22/2020 om: 9:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,3,3-Tetrafluor-2-(Heptafluorpropoxy)Propaanzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur
Stofafkorting
FRD-903
Engelse naam
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid
CAS-nummer
13252-13-6
EG-nummer
236-236-8
Synoniem
GenX
HFPO-DA
Molecuulformule
C6HF11O3
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS gefluoreerde koolwaterstoffen
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden (omvattend elk van hun individuele isomeren en combinaties daarvan)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 1/22/2020 om: 9:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze vermelding geldt ook voor zouten en acylhaliden van deze verbinding inclusief hun individuele isomeren en combinaties daarvan

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

2:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 1/22/2020 om: 9:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Toelichtende voetnoot

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 1/22/2020 om: 9:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 1/22/2020 om: 9:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten