2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 10:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,3,3-Tetrafluor-2-(Heptafluorpropoxy)Propaanzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur
Stofafkorting
FRD-903
Engelse naam
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid
CAS-nummer
13252-13-6
EG-nummer
236-236-8
Aquo-code
13252-13-6
SIKB-id
5741
Synoniem
GenX
HFPO-DA
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur
Molecuulformule
C6-H-F11-O3
SMILES
OC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS PFAS
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden (omvattend elk van hun individuele isomeren en combinaties daarvan)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 10:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze vermelding geldt ook voor zouten en acylhaliden van deze verbinding inclusief hun individuele isomeren en combinaties daarvan

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

2:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 10:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur (FRD-903)
(13252-13-6)

(behoort tot 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden (omvattend elk van hun individuele isomeren en combinaties daarvan) )
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 118 ng/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 150 ng/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Door minister geadviseerde waarde voor het beoordelen van de waterkwaliteit.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 10:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 10:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten