2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden

 

Stofgegevens

EG-nummer
799-974-4

Engelse naam
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid, its salts and its acyl halides
Synoniemen
GenX
HFPO-DA
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden (omvattend elk van hun individuele isomeren en combinaties daarvan)
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof)
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur (FRD-903)
(13252-13-6)

(behoort tot 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden)
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionyl fluoride
(2062-98-8)

(behoort tot 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden)
ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat (FRD-902)
(62037-80-3)

(behoort tot 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden)
kalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat
(67118-55-2)

(behoort tot 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden)
propaanzuur, 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)-, (-)-
(75579-40-7)

(behoort tot 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden)
propaanzuur, 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)-, (+)-
(75579-39-4)

(behoort tot 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden)
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
17-7-2019
8-7-2019
8-7-2019
8-7-2019
8-7-2019
21-1-2022
21-1-2022

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur (FRD-903)
(13252-13-6)

(behoort tot 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost)
118 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters
1 µg/l
1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde
4,4 ng PFOA equivalenten/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid