kalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
67118-55-2
EG-nummer
266-578-3

Engelse naam
potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate
Synoniemen
potassium perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoate
GenX
HFPO-DA
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid potassium salt
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)-propanoic acid, potassium salt (1:1)
Molecuulformule
C6-F11-K-O3
SMILES
[K+].[O-]C(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters
1 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid