propaanzuur, 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)-, (+)- Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

propaanzuur, 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)-, (+)-

 

Stofgegevens

CAS-nummer
75579-39-4

Engelse naam
propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, (+)-
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters
1 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid