MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 15:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE

 
Stofgegevens
Stofnaam MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE
UN-nummer 1041
1952
3300
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 15:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 15:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 15:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE
UN-nummer 3300
1041
1952
Benaming en beschrijving 3.1.2 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met meer dan 87 % ethyleenoxide
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met meer dan 9 %, maar ten hoogste 87 % ethyleenoxide
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met ten hoogste 9 % ethyleenoxide
Klasse 2.2 2 2 2
Classificatiecode 2.2 2TF
2F
2A
Etiketten 5.2.2 2.1+2.3 2.1 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3
662
392 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
(M) T50
(M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBH(M)
PxBN(M)
PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9
TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/D)
2 (B/D)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S14
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 263 239 20

Voetnoten

Gassen
Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
giftig gas, brandbaar.
brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE
UN-nummer 3300
1041
1952
Benaming en beschrijving 3.1.2 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met meer dan 87 % ethyleenoxide
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met meer dan 9 %, maar ten hoogste 87 % ethyleenoxide
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met ten hoogste 9 % ethyleenoxide
GEVI-code 263 239 20
Stofindeling weg en spoor GF1/GT3 GF1/GT3 GNRP
Stofindeling water GF1/GT3 GF1/GT3 GNRP

Voetnoten

giftig gas, brandbaar
brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
Brandbaar gas klasse 1 / Giftig gas klasse 3
Brandbaar gas klasse 1 / Giftig gas klasse 3
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Brandbaar gas klasse 1 / Giftig gas klasse 3
Brandbaar gas klasse 1 / Giftig gas klasse 3
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten