trifenylfosfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Trifenylfosfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
trifenylfosfaat
Stofafkorting
TFF
Engelse naam
triphenyl phosphate
CAS-nummer
115-86-6
EG-nummer
204-112-2
Aquo-code
TFyPO4
SIKB-id
4848
Synoniem
TPP
tri phenyl phosphate
Molecuulformule
C18-H15-O4-P
SMILES
P(=O)(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van trifenylfosfaat
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
fosfaatesters

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
trifenylfosfaat (TFF)
(115-86-6)
pZZS wegens ED beoordelingslijst ED beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
trifenylfosfaat (TFF)
(115-86-6)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De weergegeven stofklasse staat in bijlage 12 van de Activiteitenregeling. Omdat deze stof op de lijst met potentiële ZZS staat kan het bevoegd gezag overwegen om in het kader van vergunningverlening voor luchtemissies de strengere stofklassen MVP1 of MVP2 te hanteren. Bij overschrijding van de Emissiegrenswaarde voor deze stofklassen kunt u de emissie toetsen aan het (af te leiden) MTR.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trifenylfosfaat (TFF)
(115-86-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,16 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,17 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,016 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (totaal) 0,016 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 95 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost)
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

42:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

44:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

3:

minder dan 10 m

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten