hexafluorethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hexafluorethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
hexafluorethaan
Stofafkorting
C2F6
Engelse naam
hexafluoroethane
CAS-nummer
76-16-4
UN-nummer
2193
EG-nummer
200-939-8
Synoniem
HXFA
perfluoroethane
perfluorethaan
Molecuulformule
C2F6
SMILES
C(C(F)(F)F)(F)(F)F
Functionele stofgroep
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
hexafluorethaan
(76-16-4)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
hexafluorethaan
(76-16-4)
Specifieke stofnaam op EPRTR C2F6
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

196:

Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor de stofgroep (HFK's of PFK's) wordt overschreden.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
hexafluorethaan
(76-16-4)
UN-nummer 2193
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAFLUORETHAAN (KOELGAS R 116)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20

Voetnoten

niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten