hexafluorpropeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hexafluorpropeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
hexafluorpropeen
Stofafkorting
HFP
Engelse naam
hexafluoropropene
CAS-nummer
116-15-4
UN-nummer
1858
EG-nummer
204-127-4
Aquo-code
HFC3ye
SIKB-id
3938
Synoniem
Hexafluoropropene
hexafluorpropyleen
1,1,2,3,3,3-Hexafluoro-1-propene
Molecuulformule
C3-F6
SMILES
C(\C(F)(F)F)(=C(\F)F)F
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Lijst RIVM stofadviezen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
hexafluorpropeen (HFP)
(116-15-4)
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 19-01-2018
Stofklassen voor luchtemissies
hexafluorpropeen (HFP)
(116-15-4)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

De weergegeven stofklasse staat in bijlage 12 van de Activiteitenregeling. Omdat deze stof op de lijst met potentiële ZZS staat kan het bevoegd gezag overwegen om in het kader van vergunningverlening voor luchtemissies de strengere stofklassen MVP1 of MVP2 te hanteren. Bij overschrijding van de Emissiegrenswaarde voor deze stofklassen kunt u de emissie toetsen aan het (af te leiden) MTR.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hexafluorpropeen (HFP)
(116-15-4)
Milieu Lucht Lucht MTR 30 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hexafluorpropeen (HFP)
(116-15-4)
UN-nummer 1858
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAFLUORPROPEEN (KOELGAS R 1216)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20

Voetnoten

Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten